A házastárs is örököl

Azt szeretném megérdeklődni, hogy az elhunyt házastárs után örökölhet-e az életben maradt volt házastárs. Méghozzá a közös gyermekükkel fele arányban. Én ezt úgy, ahogy van, nem tartom jónak, sem helyes eljárásnak. Minek örököl az életben maradt volt házastárs?

Hiszen a volt közös tulajdonuk 50 százaléka úgyis az életben maradotté, örökölje a gyerek a másik felét, úgy helyénvaló. Vagy talán mégsem?

 

Mégsem, mert a törvény másként intézkedik. Úgy szól, hogy ha a házastársak vagyona osztatlan közös tulajdon volt, akkor fele automatikusan a házastársat illeti meg, és a másik fele az örökség, amelyen a gyermekekkel osztozik. Ez a szabály, akár tetszik valakinek, akár nem, és érvényesülését az örökhagyó még végrendelettel sem akadályozhatja meg. Végrendelkezhet ugyan arról, hogy a házastársára vagy valamelyik gyermekére hagyja a házát, de a törvény ügyel rá, hogy a többi örököst se fossza meg teljesen az örökségtől. Az örökösöktől függ, tiszteletben tartják-e a végakaratot, hogy a ház, lakás stb. csak egyiküké legyen – például: mert ő gondozta életében az elhunytat. Ha a többiek ebbe nem egyeznek bele, akkor sem kell megtámadniuk a végrendeletet: a törvény kimondja, hogy ilyen esetben minden egyenes ági örökösnek jár az őt egyébként megillető rész fele. Vagyis ha egy anyának három gyermeke van, akkor eleve mindegyiket egyharmad illetné meg. Ha a végrendeletben egyikükre hagyja a házát, akkor a másik kettőnek az említett egyharmad fele, vagyis egyhatod jár – ez a kötelesrész, amelyet mindenképp ki kell fizetnie annak, akié a ház marad. Kiskorú örököst nem lehet kisemmizni, őt akkor is megilleti a teljes rá eső rész, ha a szülő esetleg másként rendelkezett. A szlovák törvények szerint ugyan az örökös teljes kitagadására is van mód, de ilyenkor bizonyítani kell, hogy nem törődött a szülőkkel, ártott a családnak, bűnöző életmódot folytat, stb. A kitagadást gyakran polgári peres eljárásban támadják meg az érintettek, és a hosszan elhúzódó per folyamán a kedvezményezett örökös sem rendelkezhet az ingatlannal.

 

 

Hogyan kapja a nyugdíjat, aki több országban dolgozott?

A férjem 2016. február 23-án nyugdíjjogosult lett, de csak október 10-én kérvényezte a nyugdíjat, mivel még dolgozott Magyarországon. Decemberben kapott egy határozatot, hogy ideiglenesen 459 € nyugdíjat fog kapni, mivel papírjait elküldték Magyarországra. Októbertől még ez idáig nem kaptunk semmi értesítést, és annyit szeretnénk megtudni, hogy a Szlovákiában ledolgozott 34 évhez mi köze van a magyar államnak. A magyarországi nyugdíjkérelmet 2017 márciusában adtuk be. Csak annyit szeretnénk megtudni, hogy mikor várható a közel 9 hónapi elmaradott nyugdíj. A Magyarországon ledolgozott idő közel 13 év, és ezt, úgy tudjuk, külön számolják el.

G. T.

 

A magyar államnak annyi köze van a Szlovákiában ledolgozott évekhez, hogy annak a személynek a nyugdíját, aki több EU-tagállamban dolgozott, úgy számítják ki, hogy az ezekben az országokban együttesen ledolgozott évek számához viszonyítják. Ha valaki két EU-tagállamban összesen 47 évet dolgozott le, akkor mindkét tagállamban külön számítják ki a nyugdíját. Vagyis az ön férje Szlovákiában a 34 évnek, Magyarországon a 13-nak megfelelő összeget kapja, de úgy, hogy az a 47 évnek megfelelő arányú lesz. Szlovákiában a megállapított összeg több mint 70 százalékát, Magyarországról a fennmaradó 30 százalékot kapja.

Hogy mikor határozzák meg Magyarországon a járandóságot, azt nem tudjuk megmondani, de biztos, hogy férje a jogosultság időpontjától számítva visszamenőleg is megkapja a nyugdíját. Mint már írtuk, kivételt képez az a helyzet, amikor valaki kevesebb mint egy évig dolgozott külföldön. Ebben az esetben a ledolgozott időszakot abban az országban veszik figyelembe, ahol a legtöbb évet dolgozta le.

 

 

 

 

PanaszkönyvVrabec Máriaházastársörökségnyugdíj

Ajánló