Számunkra nem közömbös az ön személyi adatainak védelme

Megváltozik a személyi adatok védelme
2018. 5. 25-én hatályba lépett az EU rendelete a magánszemélyek személyi adatainak védelméről (angolul General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) és a személyi adatok védelméről szóló 18/2018-as számú törvény.
Ezek a rendeletek emelik a személyi adatok védelmének szintjét.
 
Kik vagyunk, és hogyan kerülünk kapcsolatba az önök személyi adataival
A DUEL – PRESS Kft., székhelye Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava, Cégazonosító: 35 722 517 kiadó. Elsődleges feladatunk nyomtatott és online lapok kiadása.
 
Az ön személyi adataival általában úgy kerülünk kapcsolatba, hogy ön átadja nekünk vagy azzal kapcsolatban, hogy megvette valamelyik termékünket (előfizettek egy lapra), részt vett az általunk szervezett fogyasztói versenyben, vagy üzleti kapcsolatba, vagy más szerződési viszonyba került velünk.
 
Miért használjuk az ön személyes adatait?
A célunk, hogy érdekes mediális tartalmakat és attraktív szolgáltatásokat nyújtsunk önnek. Ahhoz hogy ezeket a szolgáltatásokat nyújthassuk önnek mint előfizetőnek, fogyasztói verseny résztvevőjének, alkalmazottnak vagy üzleti partnernek, a személyes adatait legfeljebb olyan mértékben dolgozzuk fel, amilyenben ahhoz van szükség, hogy jó minőségű árut vagy szolgáltatást adjunk önnek, vagy teljesíteni tudjuk a szerződésben foglalt kötelességünket.
 
Az ön lojalitását csak akkor tudjuk megszerezni és megtartani, ha az ön számára érdekes és attraktív árut és szolgáltatást tudunk kínálni.
 
Online reklámfelületünket ezért hatékonyan igyekszünk kihasználni, hogy olyan reklámokat tegyünk közzé, amelyek megszólítják és érdekelhetik önt.
 
Akár jogos érdekből, akár az ön beleegyezésével az ön személyes adatait marketingcélokra is használjuk, valamint arra, hogy megfigyeljük és elemezzük oldalainkon az ön tevékenységét és azt, mennyire használja online szolgáltatásainkat.
 
Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
Csak a legszükségesebb mértékben dolgozzuk fel az ön személyes adatait, csak olyan mértékben, amely elengedhetetlen a cél eléréséhez. 
 
Kiszolgáltatjuk az ön adatait harmadik félnek?
Néha a helyzet úgy kívánja, hogy az ön személyi adatait átadjuk más szubjektumoknak. Többnyire állami szerveknek és intézményeknek, de előfordulhat, hogy üzleti partnereinknek (például ha fogyasztói versenyt szervezünk) vagy alvállalkozóknak, akik a mi nevünkben dolgozzák föl az ön személyi adatait, és betartanak minden szabályt, hogy az ön személyes adatait biztonságosan dolgozzák fel.
 
Milyen hosszú ideig tart az ön adatainak feldolgozása?
Az ön adatait a minimális szükséges ideig dolgozzuk fel, de a feldolgozás időtartama függ a cél jellegétől.
 
Milyen jogai vannak?
A személyi adatok védelmére önnek széles jogköre van:
· joga van tudni, milyen adatokat dolgozunk fel
· joga van javítani, módosítani, korlátozni a feldolgozást, törölni vagy átvinni am személyes adatait
· joga van elutasítani a személyi adatok feldolgozását
· joga van bármikor visszavonni a beleegyezését
· joga van panaszt tenni az SZK Személyi Adatok Védelmét Szolgáló Hivatalban
Kihez fordulhat?
Ha pontosabb tájékoztatásra van szüksége a jogairól vagy érvényesíteni akarja a fent felsorolt jogok valamelyikét, a gdpr@duelpress.sk e-mail-címre írhat vagy a cégünk székhelyére küldhet levelet a következő címre: DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.
 
 
Ochrana Vašich osobných údajov nám nie je ľahostajná
 
Prichádza zmena v ochrane osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 
Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov. 
 
Kto sme a ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi
DUEL – PRESS, s.r.o.  so sídlom Bajkalská 19/B, Bratislava   821 01, IČO: 35 722 517 je vydavateľstvo. Našou hlavnou aktivitou je vydávanie printových a online titulov.
 
S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby od nás (napr. predplatné Vami zvoleného titulu), účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.
 
Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?
Naším cieľom je poskytovať Vám zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš predplatiteľ, účastník spotrebiteľskej súťaže, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám. 
 
Vašu lojalitu si vieme získať a udržať, len pokiaľ Vám budeme vedieť poskytovať len také tovary a služby, ktoré budú pre Vás zaujímavé a atraktívne. 
 
Náš reklamný online priestor sa preto snažíme využiť efektívne tak, aby sme Vám vedeli zobrazovať a ponúkať reklamu, ktorá bude kontextová a mohla by Vás zaujímať.
 
Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach a v súvislosti s užívaním našich online služieb
 
Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.
 
Poskytujeme Vaše osobné údaje iným subjektom?
Niektoré situácie vyžadujú, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov (napr. pri organizácii spotrebiteľských súťaží) alebo subdodávateľov, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov. 
 
Ak dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu. 
 
Aké máte práva?
Na ochranu Vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:
- právo na informáciu o tom, aké údaje o vás .spracúvame
- právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos Vašich osobných údajov
- právo namietať spracúvanie osobných údajov
- právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas
- právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR
Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne Vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: gdpr@duelpress.sk, prípadne prostredníctvom pošty na adrese sídla a korešpondenčnej adrese našej spoločnosti DUEL – PRESS, s.r.o., Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava.